Open main menu

winkelmandje

Geen artikelen geselecteerd
ONZE WINKELS ZIJN WEER GEOPEND BESTEL & HAAL AF @ CONCERTO OF PLATO VOOR 16:00 BESTELD MORGEN IN HUIS

Recensie

Deze vinylreiniger is gemaakt voor gebruik in alle soorten platenwasmachines die momenteel op de markt zijn en is alleen geschikt voor vinylplaten (niet gebruiken met oude 78-toeren schellakplaten omdat de vloeistof onherstelbare schade kan veroorzaken!!!). Wat is er nu zo speciaal aan de QS-TONAR vinylreiniger in vergelijking met vergelijkbare concurrerende producten op de markt?

QS-TONAR-vloeistof heeft een extreem lage oppervlaktespanning
• Alleen om deze reden kan QS-TONAR-vloeistof tot op de bodem van groef doordringen. Waar andere vloeistoffen lijken te penetreren, maar gewoon op het oppervlak blijft liggen.
• Alleen QS-TONAR vinylreiniger zuigt stof, vuil, luchtvervuiling en residu van eerder gebruikte reinigingsmiddelen, vetresten die overblijven van het oorspronkelijke platenpersproces, zelfs schimmels veroorzaakt door platen die zijn opgeslagen in vochtige omstandigheden enz.
• QS-TONAR-vloeistof maakt al het genoemde vuil los van de wanden van de groef, waarna de borstels in de machine de groef gemakkelijk volledig schoon kunnen vegen. De hoeveelheid residu in de groef is verwaarloosbaar - dit in tegenstelling tot bijna alle andere vloeistoffen die momenteel op de markt zijn.
• QS-TONAR-vloeistof is veel vluchtiger dan andere vloeistoffen, waardoor de droogtijd van de plaat tot een minimum wordt beperkt.
• QS-TONAR-vloeistof heeft een andere eigenschap waardoor het vuil in de vloeistof blijft drijven in plaats van zich terug te vestigen op de bodem van de groef.

Verkrijgbaar in flessen van 1 en 5 liter voor alle merken platenwasmachines en in een spuitfles van ½ liter voor gebruik met de TonarWetgoat-borstel.


This record cleaning fluid made for use in all types of record cleaning machines currently on the market is only suitable for vinyl records (Important do not use with old 78 RPM shellac records as the liquid may do irreparable damage). Now what is so special about the QS-TONAR vinyl cleaner compared to similar looking competing products on the market?

QS-TONAR liquid has an extremely low surface tension
• Only because of this reason QS-TONAR liquid can penetrate right to the bottom of the grove where other fluids seem to penetrate, but actually just stay lying on top of the record surface.
• Only QS-TONAR liquid cleaner soaks the dust, dirt, air pollution as well as residue from previously used cleaners, fatty deposits remaining from the original record pressing process, even fungi and molds caused by records having been stored in humid conditions etc.
• QS-TONAR liquid detaches all of the mentioned dirt from the walls of the grove after which the brushes in the machine can easily wipe the groove completely clean. The amount of residue remaining in the grove is negligible – this contrary to almost all other liquids currently on the market.
• QS-TONAR liquid is much more volatile than other liquids reducing the drying time of the record to a minimum.
• QS-TONAR liquid has another property causing the dirt to remain floating in the liquid rather than settling back at the bottom of the grove.

Available in 1 and 5 liter bottles for all brands of record washing machines as well as in a ½ liter spray bottle for use with the TonarWetgoat brush.

Door Redactie op 2014-05-16
.

nieuwsbrief